Kontakt

Lycksele Konstförening
c/o TÖRNER
BÅNGV 5
921 32 Lycksele
Tel: 0950-66781
E-post: karin.m.soderlund@gmail.com
Org nr. 895400-2781

Styrelse

  • Karl-Erik Törner
    Kassör

  • Karin Söderlund
    Ordförande